Hampaiston oikomishoito

Oikomishoidolla korjataan hampaiston toimintaa ja ulkonäköä. Eriasteisia purentavirheitä esiintyy yli puolella väestöstä. Hampaiden asentovirheet tai hammaskaarten poikkeamat voivat haitata purennan normaalia toimintaa ja olla myös esteettisesti häiritseviä. Hoitamaton toimintaa haittaava purentavirhe voi aiheuttaa kiputiloja purentalihaksissa ja leukanivelissä, pureskelun ja syömisen hankaluutta, hampaiden kulumista sekä hampaiden kotihoidon hankaluutta.

Lapsella oikomishoito voidaan aloittaa jo ensimmäisten pysyvien hampaiden puhjetessa ja usein lapsen kasvua käytetään hoidoissa hyväksi. Ikä ei kuitenkaan ole este oikomishoidolle - myös aikuisten hampaiden oikomishoito on mahdollista.

Tavallisimmin oikomishoidossa käytetään hampaisiin liimattavia kiinteitä kojeita, näin erityisesti aikuisilla. Kiinteät kojeet voivat olla metallisia tai hampaanvärisiä. Lapsilla, ja joskus myös aikuisilla voidaan käyttää myös irrotettavia oikomiskojeita. Valittava hoitomuoto riippuu purentavirheestä. Tavallinen oikomishoito kestää usein 1-2 vuotta.

Oikomishoidoissa sinua palvelee

Tiina
Ikävalko

Erikoishammaslääkäri
Oikomishoito